Globalization concept

Biz hakda

our team

Bizde ýaş, hünärmenler topary bar.Youngaş mentalitetiň we hyjuwyň elbetde has ajaýyp çykyş döredjekdigine ynanýarys.Professional satuw endikleriniň has gowy hyzmat döredip biljekdigine ynanýarys.Biz ynanýarys: birinji synp önümleri we birinji derejeli hyzmat başga bir kynçylyk döredip biler.

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

Feilisheng (Gonkong) Electronics Co., Ltd. Hytaýda dünýä belli elektron önümlerini mahabatlandyrmak we satmak ugrunda ygrarlydy.Komponent satuwyny, tehniki maslahat beriş we maglumat hyzmatlaryny birleşdirýän professional integral zynjyr üpjün edijisidir.

logo

HongKong FlyBird Technology Limited

6f96ffc8

Müşderiler ABŞ, Germaniýa, Angliýa, Italiýa, Singapur, Malaýziýa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Taýland, Taýwan ýaly dünýäniň 140-dan gowrak ýurduny öz içine alýar.

Global elektron önümçilik we paýlaýyş pudagy üçin komponentleri satyn almak we üpjünçilik zynjyry hyzmatlaryny üpjün etmek.

Kompaniýa maglumat dolandyryşynda öz artykmaçlyklaryny birleşdirýär, häzirki zaman kärhanany dolandyrmak tehnologiýasyny ulanýar, kompýuter toruny dolandyrmak platformasynda netijeli işleýär we günüň dowamynda ýörite internet we internet arkaly iň täze maglumatlary we halkara bazar maglumatlary alyp biler.

Şol bir wagtyň özünde, gönüden-göni agentleriň önüm modellerini we inwentar paýlanyşyň önüm modellerini birleşdirýär we olary yzygiderli we takyk täzeleýär we işleýär, komponentleri satyn almaga gyssagly mätäç müşderilere öz wagtynda, doly we takyk jogap beriň.

Kompaniýanyň ösüşi

Häzirki wagtda işimiz dünýäniň köp ýurtlaryna we sebitlerine ýaýrady we gazanan üstünliklerimiz hemmeler üçin äşgärdir.Zehinlere hormat goýuň, kompaniýamyzy janly ediň;Kompaniýanyň berk jebisligi we janlylygy ähli kärdeşlerimiziň ýüregini ýakyn baglanyşdyrdy, geljekde kynçylyklara duçar bolar, biz ynamdan doly!

certificate

Kompaniýanyň SMD elektron böleklerinde özboluşly artykmaçlyklary bar, esasy önümler: SMD integral zynjyr, SMT triod, SMD kondensator, SMT tantal kondensator, SMD alýumin elektrolitiki kondensator, SMD induktor, SMR rezistor, sanly geçiriji modul we ş.m. Esasy programma meýdanlary önümleriň arasynda: ol, aragatnaşyk, uzakdan dolandyrmak, dolandyryş ulgamy, awtoulag, tehnika, gural we öý enjamlaryny dolandyrmak we ş.m.