Globalization concept

Awtoulagy öňe sürmek

Elektrikleşdirmek.Sürüji kömek tehnologiýalary.Awtoulag dizaýn meseläňiz nähili bolsa-da, analog we oturdylan gaýtadan işleýän önümlerimiz, dizaýn çeşmeleri we aňsat gözleg we satyn alyş täzelikleri has çaltlaşdyrmaga we öňdäki ýolda taýynlanmaga kömek edýär.

Driving automotive forward3

Gibrid, elektrik we güýç güýji

Uly elektrikleşdirme.Az zyňyndylar.Düzgünnamalary ýerine ýetirmekden başga zat däl.Tionangyç dwigatellerini optimizirlemekden başlap, batareýa simlerini aýyrmak üçin modul ulgamlaryna çenli, gibrid we elektrik energiýasynyň doly mümkinçiligini açmaga kömek edýäris.

Ösen sürüjilere kömek ulgamlary (ADAS)

Has köp awtomatlaşdyryş.Has ygtybarly ýollar.Sürüji kömegi sürüjiniň oturgyjyny alýar.Giňeldilip bilinýän, önümçilikde öňdebaryjy önümlerimiz, çykdajylary dolandyrmak bilen garaşylýandan öňe geçýän ADAS ulgamlaryny dizaýn etmäge kömek edýär.

Driving automotive forward4
Driving automotive forward5

Beden elektronikasy we yşyklandyryş

Has şahsylaşdyrylan.Has amatly.Her oturgyç iň gowy oturgyç bolan bolsa näme etmeli?Önümlerimiz we tejribämiz has ösen, täsirli we çeýe yşyklandyryş, HVAC, beden dolandyryş modullary, şlýuzalar we beden motor ulgamlaryny dizaýn etmäge kömek edip biler.

Maglumat we topar

Has içgin.Has gowy hil.Sarp ediji elektronikasy.Önümlerimiz we çeşmelerimiz telematika, piksel-iň oňat displeýler we ýokary hilli ses üçin zerur bolan anyklaýyş üçin zerur maglumatlary çalt we ygtybarly geçirmäge mümkinçilik berýär.

Driving automotive forward1
Driving automotive forward2

Passiw howpsuzlyk

1980-nji ýyllardan başlap önümlerimiz gulplama garşy tormozlamaga, ulagyň durnuklylygyna we howa ýassygy ulgamlaryna mümkinçilik berdi.Häzirki wagtda ýokary integrirlenen enjamlarymyzy ulanyp, bu çylşyrymly ulgamlaryň berk howpsuzlyk, hil we ygtybarlylyk talaplaryny kanagatlandyryň.