Globalization concept

Şahsy elektronika

Sarp edijiňizi we göçme elektron dizaýnlary tutuş signal zynjyry üçin çözgütlerimiz bilen başlaň.Sarp ediji we göçme elektroniki enjamlar üçin iň ygtybarly, ulaldylan we güýç tygşytlaýjy çözgütleri hödürleýäris.

We offer a vast portfolio of f4

Birikdirilen periferiýa enjamlary we printerler

Kompýuteriňiziň periferiýa enjam dizaýny üçin öndürijilik, güýç we ululyk üçin umumy ulgamy optimallaşdyrýan meýdan subut edilen çözgütleriň giň bukjasyny hödürleýäris.

We offer a vast portfolio of f5

Maglumat saklamak

Bazara çalt wagt bermäge mümkinçilik berýän SSD ulgamlaryny goldaýan signal zynjyryny we güýç ulgamy çözgütlerini hödürleýäris.

We offer a vast portfolio of f6

Oýun

Oýun periferiýa enjamlaryndan başlap, elektron oýunjaklara we robotlara çenli giň portfelimizde ykjam we köpugurly enjamlar, täsirli dolandyryş dolandyryş çözgütleri we has çuňňur tejribe gazanmak üçin köp sanly datçik bar.

We offer a vast portfolio of f7

Öý teatry we güýmenje

Içerki gaýtadan işlemek we analog çözgütlerimiz, öý teatrynyň tejribesinde döredilen ýokary derejeli integrasiýa, çeýeligi we ýokary tizlikli wideo interfeýs önümlerini hödürleýär.

We offer a vast portfolio of f8

Jübi telefonlary

Jübi goşundylary üçin analog we güýç dolandyryş çözgütleri.

We offer a vast portfolio of f9

Kompýuter we depderler

Öndürijilik, saklamak, kuwwat we ygtybarlylyk meselelerini çözýän çözgütlerimiz.

We offer a vast portfolio of f10

Göçme elektronika

Göçme elektronika üçin çözgütlerimiz ses we sanly tejribäni birleşdirýär, çeýeligi, ykjam we köpugurly enjamlary we sarp edijiler üçin tygşytly çözgütleri üpjün edýär.

We offer a vast portfolio of f1

TV

Telewizor çözgütlerimiz, soňky tomaşa tejribesi üçin zerur bolan analog zynjyrda wideo mazmunynyň ilkinji surata düşürilmegini öz içine alýar.

We offer a vast portfolio of f2

Planşetler

Analog enjamlarymyz ýokary öndürijilikli, pes güýç ulgamy çözgütlerini hödürleýär.

We offer a vast portfolio of f3

Geýilýän zatlar (lukmançylyk däl)

Analog we güýç dolandyryşyndan MCU-lara we simsiz birikmä çenli, geýip bolýan çözgütler üçin iň täze we giň önüm portfelini hödürleýäris.